Výhodná půjčka

Řada společností si dnes zvykla využívat výhod kontokorentu, který mají zřízený ke svému bankovnímu účtu. Výhodou je okamžitá dostupnost peněžních prostředků v různé výši až do dovršení sjednaného limitu. Jedná se tedy o obnovitelnou půjčku. Nevýhodou takové půjčky je navázání prostředků na bankovní účet a vysoká úroková míra. Pokud chcete v průběhu roku pracovat s určitou finanční rezervou avšak s nižšími náklady, zažádejte o revolvingový úvěr .

Levnější než kontokorent

Bankovní i nebankovní instituce vedle obvyklých půjček nabízejí svým klientům i účelové úvěry. Výhodou je jejich nižší úroková míra. Takovou půjčku však můžete použít pouze ke konkrétním účelům, stanoveným ve smlouvě. Obvyklým použitím je nákup zásob nebo jiných oběžných aktiv.
 

Ohodnoťte příspěvek